ความผิดอาญาแผ่นดินคือ

คือความผิดที่กระทำแล้วมีผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำโดยตรง และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นรัฐจึงต้องดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระทำนั้นจะไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็ตาม

ผลต่อการดำเนินคดี“ความผิดต่อแผ่นดิน” และ “ความผิดต่อส่วนตัว” มีผลต่อการดำเนินคดี ดังนี้1. การยอมความ หากเป็นความผิดต่อแผ่นดินจะไม่สามารถยอมความได้ หรือไม่สามารถยุติคดีได้ด้วยการที่สองฝ่ายมาเจรจาผ่อนปรนต่อกัน ไม่ว่าผู้เสียหายจะว่าอย่างไร ก็ต้องมีการสอบสวนเพื่อส่งให้อัยการฟ้องคดี หรือหากผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองก็สามารถดำเนินการได้เต็มที่

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin