คดีภาษีอากร

อำนาจหน้าที่

     คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาได้เฉพาะคดีภาษีอากรที่เป็นคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 ซึ่งได้บัญญัติจำกัดอำนาจพิจารณาพิพากษาให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแพ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

อ่านต่อ …

  • คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร
  • คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอาก
แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin