คดีแรงงาน

 1. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรง
  งาน หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
  1.1 คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
  แรงงาน หมายถึง คดีฟ้องร้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยอ้างว่า
  ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานที่ทั้งสองฝ่ายได้
  ตกลงกันไว้และ หมายถึง คดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างนายจ้างและ
  ลูกจ้างโดยอ้างว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้กำหนด
  ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  1.2 คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
  การจ้าง หมายถึง คดีที่ฟ้องร้องกันระหว่างนายจางและลูกจ้าง หรือระหว่าง
  นายจ้างกับสหภาพแรงงานโดยอ้างว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
  เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ตัวอย่าง
นายจ้างไม่ปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามที่นายจ้างกับสหภาพแรงงานได้
เจรจา ตกลงและกำหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 1. คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
  แรงงาน
  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
  สัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยกายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
  การประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
 2. กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เช่น นายจ้างร้องขอศาลเพื่อให้นายจ้างเลิก
  จ้างลูกจ้าง ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์มาตรา 52
 3. คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
  แรงงาน ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  ตามของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
 1. คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อ
  พิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ให้รวมถึงมูล
  ละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย 5.1 คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบ
  เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน
  ได้แก่
  การฟ้องร้องของนายจ้างหรือลูกจ้างโดยอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งจงใจหรือ
  ประมาทเลินเล่อทำให้ฝ่ายที่ฟ้องร้องเสียหายตามความหมายของคำว่า “ละเมิด”
  ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความเสียหายนั้นจะต้องเกิดมาจาก 2
  กรณีคือ สืบเนื่องจากข้อพิพาทแรง หรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้าง
  แรงงาน

ตัวอย่าง
กรณีที่ลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง ได้มีการเจรจาตกลง มีการไกล่
เกลี่ย และลูกจ้างได้นัดหยุดงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างการนัดหยุดงานนั้น
ลูกจ้างได้ปิดทางเข้าออกของสถานประกอบกิจการของนายจ้างซึ่งเป็นการกระทำที่
ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ถือเป็นการละเมิด และนายจ้างได้ฟ้องร้องลูกจ้างที่ปิดกั้นดัง
กล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเลิกการกระทำละเมิดเช่นว่านั้นหรือให้ลูกจ้างชดเชยค่าเสียหาย
แก่นายจ้าง

ข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ศาลแรงงาน
ชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหาแรงงานและคุ้มครอง
คนหางาน

 1. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน

ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 มาตรา 7 ซึ่ง
กำหนดว่า “บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างงานกับผู้รับงานไปทำที่
บ้านหรือทายาท หรือเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในอำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน”

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า