ทายาทโดยธรรม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ❯ มาตรา 1629

มาตรา 1629  ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

ทายาทโดยธรรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ❯ มาตรา 1629 คือ
1. ผู้สืบสันดาน ได้แก่ หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ตามกฎหมายไทยได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
2. บิดามารดา หมายถึงบิดามารดาของผู้ถึงแก่ความตาย
3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้ถึงแก่ความตาย
4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของผู้ถึงแก่ความตาย
5. ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถึงแก่ความตาย
6. ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin