นายกิตติคุณ นุมานิต

นายกิตติคุณ นุมานิต
ประวัติการศึกษา
-นิติศาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
-เนติบัณฑิตยสภา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin