เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายจำนวนเท่าใด และต้องจ่ายเมื่อไหร่

สำหรับเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

  1. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  หรือเงินค่าตกใจ  จะได้เป็นเงินที่กฎหมายแรงงาน กำหนดให้นายจ้างที่ไม่บอกลูกจ้างให้ทราบก่อน 30-60 วัน ตามแต่กรณีคือ
    กรณีเลิกจ้างทั่วไป กรณีสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าภายใน 1 งวดของการจ้างงาน ไม่อย่างนั้นต้องจ่ายตกใจตามงวด
    -จ่ายเงินทุกเดือน ต้องบอกล่วงหน้า 30 วัน
    -จ่ายเงินทุกสัปดาห์ ต้องบอกล่วงหน้า 7 วัน
    ตัวอย่างเช่น จ่ายทุกวันที่ 30 แล้วบอกเลิกจ้างวันที่ 30 กันยายน จะต้องจ่ายค่าตกใจให้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม

-กรณีเลิกจ้างจากการเปลี่ยนแปลง เพราะการปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการ เนื่องมาจากนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จนต้องลดจำนวนลูกจ้างลง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน
กรณีย้ายสถานประกอบการ (ย้ายสำนักงาน) ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต้องบอกล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน (1 เดือน)
ดังนั้นจะได้เงินเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้รับเงินค่าตกใจกรณีเลิกจ้างกี่วัน หากได้เงินเดือน 15,000 บาท และได้รับเงินค่าตกใจ 1 เดือน ก็จะได้รับเงินค่าตกใจ 15,000 บาทนั้นเอ
2.  เงินค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับเงินตามจำนวนระยะเวลาที่ทำงาน
2.1 ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
2.2 ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
2.3 ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
    2.4 ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
         2.5 ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
เช่น ทำงานมา 120 วัน เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทก็จะได้รับเงินชดเชยเลิกจ้าง 30 วัน (ประมาณ 15,000 บาท) และหากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข ก็จะได้ค่าตกใจเพิ่มขึ้นมาด้วย

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ต้องจ่ายภายในกี่วัน
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง โดยปกติแล้วนายจ้างจะต้องชำระในวันสุดท้ายของการทำงาน ถ้าไม่ได้รับสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรียงเรียงโดย นายฤทธิกร อ่อนน้อม

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ
หลักเกณฑ์การการจ่ายคาชดเชย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้


แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin