คำพิพากษาฎีกาที่ 6429/2562 ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ พ. แล้วจำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและโอนที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยในฐานะส่วนตัวในวันเดียวกัน ดังนี้ ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยในฐานะส่วนตัวได้เปลี่ยนเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทจากการครอบครองแทนทายาทมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว เพราะจำเลยยังมิได้บอกกล่าวไปยังทายาทว่าไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์มรดกแทนทายาทอีกต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 1381 เป็นเพียงการครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทอื่นของ พ. จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนเองเพียงผู้เดียวเป็นการแบ่งทรัพย์มรดกที่ไม่ชอบด้วยเพราะมิได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิของทายาทที่กำหนดไว้หรือตามที่ทายาทตกลงกัน ต้องถือว่าการจัดการทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น ไม่อาจถือได้ว่าวันที่จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกให้แก่ตนเองเพียงผู้เดียวเป็นวันที่จำเลยกระทำความผิด แต่ต้องถือว่าวันที่จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกให้แก่ ป. เป็นวันกระทำความผิดฐานยักยอก

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin