คดีแพ่ง

คดีแพ่ง คืออะไร

คดีแพ่ง คือคดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีตั๋วเงิน คดีจำนอง คดีซื้อขาย คดีมรดก เป็นต้น เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ จะฟ้องร้องอีกฝ่ายที่ทำการโต้แย้งสิทธิ หรือทำผิดสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น
คดีเกี่ยวกับการมรดก
คดีเกี่ยวกับครอบครัว
คดีเกี่ยวกับที่ดิน
คดีเกี่ยวกับสัญญา
คดีกู้ยืมเงิน
ค้ำประกัน
คดีบังคับจำนองแชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คือความผิดที่กระทำแล้วมีผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำโดยตรง และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นรัฐจึงต้องดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระทำนั้นจะไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็ตาม

ผลต่อการดำเนินคดี“ความผิดต่อแผ่นดิน” และ “ความผิดต่อส่วนตัว” มีผลต่อการดำเนินคดี ดังนี้1. การยอมความ หากเป็นความผิดต่อแผ่นดินจะไม่สามารถยอมความได้ หรือไม่สามารถยุติคดีได้ด้วยการที่สองฝ่ายมาเจรจาผ่อนปรนต่อกัน ไม่ว่าผู้เสียหายจะว่าอย่างไร ก็ต้องมีการสอบสวนเพื่อส่งให้อัยการฟ้องคดี หรือหากผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองก็สามารถดำเนินการได้เต็มที่

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin