ผู้จัดการมรดก คือใคร ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อะไร ผู้จัดการมรดกสามารถขายที่ดินได้ไหม ผู้จัดการมรดก แบ่งไม่เป็นธรรม ทำอย่างไร
ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่รวบรวมทรัพย์สิน และแบ่งมรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิรับ
ผู้จัดการมรดก มีที่มา 2 ทาง
1. มีพินัยกรรมระบุไว้ให้เป็นผู้จัดการมรด
2. ถ้าไม่พินัยกรรมก็คือทายาทโดยธรรมร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อะไร
ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป และมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดก เพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนชำระหนี้สินของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ ทำบัญชีมรดกและรายการแสดงบัญชีการจัดการ โดยต้องจัดการไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่มรดก จะทำนิติกรรมใด ๆ ที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้
ผู้จัดการมรดก มีอำนาจขายที่ดินมรดกได้
ผู้จัดการมรดก มีอำนาจขายที่ดินมรดกได้ ถ้าได้รับความยินยอมจากทายาทเสียงส่วนใหญ่แล้ว ถึงแม้จะมีทายาทบางคนคัดค้าน ผู้จัดการมรดก มีอำนาจขายที่ดินมรดกได้
ผู้จัดการมรดก แบ่งไม่เป็นธรรม    
ผู้จัดการมรดก มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดก เพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนชำระหนี้สินของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ ทำบัญชีมรดกและรายการแสดงบัญชีการจัดการ โดยต้องจัดการไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่มรดก เมื่อไม่แบ่งมรดกให้ทายาทก็เป็นการทำผิดหน้าที่ผู้จัดการมรดก ทายาทฟ้องขอให้แบ่งมรดกได้ ทายาทให้เงินผู้จัดการมรดกเพื่อให้พ้นจากการเป็นผู้จัดการมรดกนั้น
เรียบเรียงโดย ทนายอมรชัย อมรส่งเจริซ
สำนักงานทนายความ อธิวัฒน์ ช่อผูก

เรื่องอื่น ๆที่น่าสนใจ
ผู้จัดการมรดกคือ
ทายาทโดยธรรม

    

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin